Dịch Vụ

Hành trình học tập trọn đời

Pi Institute hân mạnh mang đến cơ hội phát triển công bằng và những chương trình xứng đáng với cả thời gian và tiền bạc cho quý học viên và doanh nhân thông qua quá trình thực học bất kể xuất thân, vị trí công việc, hoàn cảnh gia đình.

Chương trình dài hạn

Thạc sĩ Tâm lý học

Thạc sĩ Marketing

Thạc sĩ Quản trị nhân sự

Chương Trình MBA Online

Chương Trình PhD Online

Chương trình ngắn hạn

Tâm lý học ứng dụng dành cho quản lý

TESOL - Giáo viên tiếng Anh quốc tế

Chương Trình Mini MBA

Tư vấn du học

Đang cập nhật

Tại Pi Institute chúng tôi hướng đến một hệ sinh thái học tập và lộ trình phát triển trọn đời, sẽ đồng hành cùng bạn từ các chương trình đào tạo quốc tế đến những cấp độ học thuật cao nhất.

Hành trình học trọn đời

Call Now