Kế toán chi phí là gì và các công việc liên quan

Cách mạng công nghiệp bùng nổ cũng là lúc kế toán chi phí trở nên quan trọng và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp. Sự phát triển quy mô, nhu cầu mở rộng và quá trình vận hành tạo ra sản phẩm phát sinh hàng nghìn chi phí khác nhau, nếu không theo dõi kịp thời sẽ dẫn đến thâm hụt tài chính. Vậy kế toán chi phí là gì và chức năng của chúng ra sao, tất cả sẽ có trong bài viết dưới đây.

Kế toán chi phí là gì

Kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí là phương pháp quản lý ngân sách của một doanh nghiệp nhằm nắm bắt tổng chi phí sản xuất bằng cách đo lường lượng tiền chi ra trong từng giai đoạn sản xuất hoặc một dự án đầu tư, cụ thể như chi phí thuê nhân công, chi phí vật liệu…

Bộ phận quản lý nội bộ (tại Việt Nam còn gọi là Kế toán – Kiểm toán) sử dụng kế toán chi phí để xác định chi phí biến đổi và chi phí cố định liên quan đến quá trình vận hành và sản xuất. Từ đó, đánh giá hiệu quả tài chính và tiềm năng kinh doanh của một dự án cụ thể.

Tổng quan về kế toán chi phí
Kế toán chi phí bao gồm các mục sau đây:

– Giá cố định;

– Chi phí vận hành;

– Chi phí trực tiếp;

– Chi phí biến đổi….

Các công việc liên quan của Kế toán chi phí

Phạm vi hạch toán chi phí thực tế tại một doanh nghiệp khá rộng. Nhưng chung quy, chúng chủ yếu gồm 3 khía cạnh chính dưới đây:

1. Xác định chi phí

Xác định chi phí là một trong những chỉ tiêu chính để hạch toán tổng chi phí theo từng giai đoạn sản xuất khác nhau. Quá trình này xác định chi phí của từng hạng mục nhỏ sau đó tổng hợp vào báo cáo và bằng cách phân tích các chi phí này.

2. Kế toán chi phí

Kế toán chi phí
Đây là quá trình hạch toán chi phí của một công ty. Phân loại và ghi chép chi phí là bước đầu tiên của quy trình. Cuối cùng, thống kê và trình bày dữ liệu trong báo cáo định kỳ.

Kế toán chi phí được xem là công tác quản lý quan trọng nhất tại doanh nghiệp, chúng tương tự như kế toán tài chính. Và nếu kế toán chi phí và báo cáo tài chính được trình bày riêng biệt sẽ phải đối chiếu lại vào cuối năm vì chúng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra quyết định của nhà chiến lược.

3. Kiểm soát chi phí

Kiểm soát chi phí là quá trình thực hiện các chính sách nhằm giảm chi phí và tăng lợi nhuận hiệu quả. Ý tưởng càng tốt là đưa ra số liệu thực tế càng gần với mục tiêu hoặc số liệu dự trù.

Chức năng của Kế toán chi phí

Để tối thiểu chi phí và tối đa doanh thu, Kế toán chi phí tại mỗi doanh nghiệp sẽ thực hiện nhiều vai trò khác nhau, dưới đây là một vài chức năng phổ biến:

Chức năng của kế toán chi phí

– Xác định chi phí trên mỗi đơn vị sản phẩm;

– Tìm hiểu và đưa ra biện pháp giảm thiểu chi phí phát sinh;

– Cung cấp dữ liệu trong quá trình ấn định giá sản phẩm;

– Tính toán lợi nhuận trên từng sản phẩm và tối đa hóa lợi nhuận này;

– Kiểm soát và đặt hàng nguyên vật liệu;

– Tính chi phí nhân công;

– Chuẩn bị, quản lý và thiết lập ngân sách…

Bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết về kế toán chi phí. Trong chương trình MBA tại Pi Institute các chức năng và công việc của kế toán cũng được mô tả trực quan và thực hành thực tế thông qua các bài luận. Đăng ký học MBA ngay hôm nay nhận ưu đãi học bổng lên đến 500$.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now