Luật thương mại quốc tế trong các hoạt động kinh doanh xuyên quốc gia

Luật thương mại quốc tế bao gồm các quy tắc ứng xử và điều lệ hải quan trong việc điều chỉnh thương mại giữa các quốc gia. Phần lớn, nó được điều chỉnh bởi các hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), với một số quốc gia cũng là thành viên của các hiệp định thương mại ưu đãi song phương, đa phương hoặc khu vực. Các luật sư thương mại quốc tế có thể tập trung vào việc áp dụng luật trong nước cho thương mại quốc tế và áp dụng luật quốc tế dựa trên hiệp ước điều chỉnh thương mại.

Hai lĩnh vực chính của thương mại quốc tế về nội địa bao gồm công tác phòng vệ thương mại và kiểm soát / trừng phạt xuất khẩu. Biện pháp phòng vệ thương mại là các công cụ được chính phủ sử dụng để thực hiện hành động khắc phục đối với hàng nhập khẩu gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước do định giá nước ngoài không công bằng hoặc trợ cấp của chính phủ nước ngoài.

Một ví dụ về biện pháp phòng vệ thương mại bao gồm thuế chống bán phá giá do Ủy ban Thương mại Quốc tế (ITC) quy định để đối phó với hành vi bán phá giá; điều này xảy ra khi một công ty nước ngoài bán một sản phẩm tại Hoa Kỳ thấp hơn giá mà họ bán tại quê hương của họ. Điều này sẽ làm gây ảnh  hưởng đến thị trường và gây tổn hại cho ngành công nghiệp của Hoa Kỳ.

Quy định cơ bản trong luật thương mại quốc tế

Luật kiểm soát xuất khẩu điều chỉnh việc xuất khẩu thiết bị, phần mềm và công nghệ đây là những linh vực nhạy cảm vì những lý do liên quan đến các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia. Ví dụ như tại Mỹ để xuất những mặt hàng này sẽ có cơ quan có thẩm quyền cấp phép là: bộ ngoại giao, bộ thương mại và bộ ngân khố. Vi phạm luật kiểm soát xuất khẩu có thể bị phạt dân sự và hình sự.

Về mặt hiệp ước quốc tế, các công ty nên tham khảo các quy tắc của WTO, ở đó có nói đến các hiệp ước như Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) và các hiệp ước đầu tư song phương.

Một số hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp chỉ tập trung vào một khía cạnh của luật (chẳng hạn như chống bán phá giá), trong khi những nhóm khác là những nhóm thực hành rất rộng liên quan đến tất cả các lĩnh vực thương mại quốc tế. Lĩnh vực tăng trưởng được dự đoán cho tương lai là các luật xung quanh luồng dữ liệu và thông tin về quyền riêng tư, vì những gì được phép có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia.

WTO ảnh hưởng đến luật thương mại quốc tế như thế nào?

Chính vì những chính sách cũng như  hiệp định thương mại của WTO đã giúp cho cho việc giao thương giữa một quốc gia với cộng đồng chung các nước trong liên minh được dễ dàng hơn. Cho nên, khi thực hiện các hoạt động kinh doanh tại nước ngoài bên cạnh việc căn cứ theo luật thương mại quốc tế thì người cũng tâm đến WTO.

Tổ chức Thương mại Thế giới là tổ chức quốc tế toàn cầu duy nhất xử lý các quy tắc thương mại giữa các quốc gia. Tổ chức hoạt động “dựa trên quy tắc, hướng đến thành viên tổ” chức đa phương, được thành lập năm 1994. Các mục tiêu của WTO thừa nhận các mối quan hệ giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực thương mại và nỗ lực kinh tế nhằm: nâng cao mức sống; đảm bảo việc làm đầy đủ cùng với đó mức thu nhập cá nhân (thực tế) cao và tăng đều; mở rộng sản xuất, kinh doanh hàng hóa và dịch vụ; đồng thời cho phép sử dụng tối ưu các nguồn tài nguyên của thế giới phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững, vừa bảo vệ và giữ gìn môi trường, vừa tăng cường các phương tiện để thực hiện phù hợp với nhu cầu và mối quan tâm của họ ở các mức độ phát triển kinh tế khác nhau

WTO và luật thương mại quốc tế

WTO cung cấp một khuôn khổ thể chế chung để tiến hành các quan hệ thương mại giữa các thành viên trong các vấn đề liên quan đến các hiệp định của WTO, một loạt các điều ước quốc tế điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của thương mại quốc tế.

Gia nhập WTO liên quan đến việc thực hiện một “cam kết duy nhất” để gia nhập tất cả các hiệp định của WTO như một “gói toàn bộ và không thể phân chia”. Khi thực hiện một cam kết duy nhất, các Thành viên WTO đã gia nhập Hiệp định Marrakesh Thành lập Tổ chức Thương mại Thế giới, cũng như hơn hai chục hiệp định có liên quan điều chỉnh các khía cạnh khác nhau của thương mại giữa các thành viên. Theo các hiệp định này, các Thành viên cam kết hạn chế đối với việc áp đặt các hàng rào thuế quan (như thuế nhập khẩu hoặc thuế hải quan) và các hàng rào phi thuế quan đối với thương mại (chẳng hạn như các biện pháp quản lý, hạn chế định lượng và luật thuế nội bộ áp dụng cho cả sản phẩm trong nước và nhập khẩu. các sản phẩm). Các Thành viên WTO cũng đưa ra các cam kết trong các lĩnh vực khác liên quan đến thương mại, chẳng hạn như bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm, nông nghiệp, định giá hải quan và trợ cấp.

Mặc dù, đây chỉ là những kiến thức tổng quan nhưng PI hy vọng rằng với kiến thức này bạn có thêm một số hiểu biết mới nếu bạn đang có ý định làm trong ngành thương mại quốc tế, nếu bạn thấy hay và bổ ích thì hãy chia sẻ với bạn của mình nhé.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now