Những điều cần biết về đối tác của Pi Institute – Đại học Charisma

1. Lịch sử hình thành – Sứ mệnh

Đại học Charisma

Đại học Charisma được thành lập vào tháng 3 năm 2011 bởi Tiến sĩ PeterChris Okpala, là một tổ chức Đại học tư nhân được Bộ Giáo dục Quần đảo Turk và Caicos (thuộc khối Thịnh vượng chung Anh) phê duyệt cấp bằng cho bằng Cao đẳng, bằng Cử nhân, bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ với các chương trình trong khuôn viên nhà trường và trực tuyến.

“Thành công của sinh viên là mục tiêu của chúng tôi” – Đại học Charisma tuyên bố sứ mệnh sẽ là tập trung hàng đầu vào việc kiến thức của học viên qua chương trình học trực tuyến và phương pháp giảng dạy của giảng viên quốc tế, theo hình thức học tập chia sẻ thông tin, học hỏi lẫn nhau, tham gia vào hoạt động thảo luận các vấn đề thực tế được đặt ra từ đó giúp học viên có thể áp dụng kiến thức vào lĩnh vực thực tiễn. Giảng viên và sinh viên của Đại học Charisma tham gia vào việc học tập không ngừng, nâng cao thực hành nghề nghiệp và tự đánh giá để cung cấp hình thức phục vụ cao nhất cho cộng đồng.

2. Bằng cấp công nhận quốc tế, xếp hạng quốc tế

Chứng nhận quốc tế

Bằng cấp của Đại học Charisma được công nhận bởi các tổ chức quốc tế sau:

  • Đại học Charisma được công nhận bởi Hội đồng Công nhận các Trường và Chương trình Kinh doanh (ACBSP). ACBSP công nhận các chương trình kinh doanh, kế toán và các chương trình liên quan đến kinh doanh ở các cấp độ cao đẳng, thạc sĩ tú tài và tiến sĩ trên toàn thế giới. ACBSP được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA) thể hiện chất lượng Giáo dục của Đại học Charisma.
  • Đại học Charisma được kiểm định và công nhận bởi Viện Công nhận, Chứng nhận và Đảm bảo Chất lượng ACQUIN là một hiệp hội phi lợi nhuận. Các thành viên bao gồm hơn 150 cơ sở giáo dục đại học (HEI) ở Đức và nước ngoài cũng như các hiệp hội nghề nghiệp và thương mại liên quan đến khoa học.
  • Đại học Charisma được Bộ Giáo dục Quần đảo Turks và Caicos (thuộc khối Thịnh vượng chung Anh) công nhận các chương trình Cao đẳng, Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ cùng với các chương trình ngắn hạn khác.
  • Cơ sở dữ liệu giáo dục của Đại học Charisma được công nhận Hiệp hội các trường đại học quốc tế (IAU). IAU được thành lập vào năm 1950 dưới sự bảo trợ của UNESCO, là hiệp hội toàn cầu hàng đầu của các tổ chức và cơ sở giáo dục đại học từ khắp nơi trên thế giới, đóng vai trò là tiếng nói toàn cầu của giáo dục đại học đối với UNESCO và các tổ chức giáo dục đại học quốc tế khác và cung cấp một diễn đàn toàn cầu cho các nhà lãnh đạo của các tổ chức.

Xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education

Times Higher Education World University Rankings là công bố xếp hạng các trường đại học hàng năm của tạp chí Times Higher Education (THE). Bảng xếp hạng THE thường được coi là một trong những bảng xếp hạng đại học được quan sát rộng rãi nhất cùng với Bảng xếp hạng học thuật của các trường đại học thế giới và Bảng xếp hạng đại học thế giới. Đại học Charisma được liệt kê và xếp hạng trong top 801+ tại Bảng xếp hạng Tầm ảnh hưởng: Chất lượng giáo dục năm 2021 trong Bảng xếp hạng Đại học Thế giới của Times Higher Education.

3. Quan hệ hợp tác với Pi Institute trong hành trình “học tập trọn đời”

Học tập trọn đời

Pi Institute hân hạnh hợp tác cùng với Đại học Charisma phấn đấu trở thành một trong những cơ sở đào tạo trực tuyến từ chương trình Thạc sĩ, Tiến sĩ được công nhận quốc tế. Các chương trình cấp bằng học thuật của chúng tôi được thiết kế là một hành trình “học tập suốt đời”, tạo ra một cộng đồng gồm những người có chung tầm nhìn và cam kết đam mê liên tục học hỏi và áp dụng các khái niệm và ý tưởng mới cả trong và ngoài lớp học.

Chương trình của Pi Institute trang bị cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp những kiến thức và công cụ cần thiết cho sự nghiệp thành công không có ranh giới. Những người học sau khi tốt nghiệp được trang bị bề dày kiến thức và một thái độ đầy cảm hứng để dẫn dắt các thế hệ của ngày mai. Sự kết hợp hoàn hảo của các giảng viên giữa kinh nghiệm kinh doanh và giảng dạy trong thế giới thực, cũng như các chứng chỉ học thuật được đánh giá cao và hành trình “học tập trọn đời” là con đường dẫn đến thành công trong sự nghiệp của học viên là sứ mệnh của Pi Institute.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now