Quản lý nhân sự có ý nghĩa như thế nào trong doanh nghiệp

 Quản lý nhân sự liên quan đến các nhiệm vụ hành chính nhằm giải quyết việc tuyển dụng và trả lương cho nhân viên của công ty. Là một ngành học, nó nhằm mục đích tuyển dụng và giữ lại lực lượng lao động chất lượng cần thiết cho một tổ chức để đạt được các mục tiêu của mình.

Quản lý nhân sự là gì?

Quản lý nhân sự (Personnel management) đề cập đến các chức năng kinh doanh liên quan đến con người, cho dù đó là tuyển dụng, trả lương hay đào tạo họ.

Tuy nhiên, quản lý nhân sự là một thuật ngữ đang không được sử dụng, được thay thế bởi cụm từ “quản trị nguồn nhân lực”. Nguồn nhân lực của một công ty là nhân sự của nó — những người là nhân viên của công ty.

Điểm quan trọng: Quản trị nguồn nhân lực thường được coi là chiến lược, quản lý hiệu quả con người của công ty, hiểu họ là nguồn lực quý giá nhất của công ty. Do đó, việc ưu tiên phát triển và thành công của họ là rất quan trọng đối với sự thành công của toàn công ty.

Một số người coi quản lý nhân sự có phạm vi hành chính nhiều hơn (tập trung vào các biểu mẫu và thủ tục giấy tờ) trong khi quản trị nguồn nhân lực  lại nỗ lực nhiều hơn để phát triển con người và văn hóa của tổ chức.

Khái niệm về quản lý nhân sự

Ví dụ: việc tuyển dụng thông qua bộ phận quản lý nhân sự có thể chỉ cần ứng viên khớp với công việc và hồ sơ của họ có điều kiện phù hợp như bằng cấp đủ yêu cầu. Nhưng trong bộ phận nhân sự, việc tuyển dụng có thể được thực hiện bằng cách thuê các chuyên gia hiểu sâu về mục tiêu và yêu cầu của công ty, tìm kiếm những người thuê không chỉ có các kỹ năng cần thiết mà còn phù hợp với văn hóa.

Hoặc, trong trường hợp định hướng tuyển dụng mới trọng tâm của bộ phận quản lý nhân sự có thể là đảm bảo thủ tục giấy tờ được hoàn thành và nộp đúng cách, trong khi bộ phận nhân sự sẽ đảm bảo rằng người mới thuê cảm thấy được tóm tắt đầy đủ về nhiệm vụ và trách nhiệm của họ, tập trung vào việc thiết lập nhân viên để thành công. Định hướng cho nhân viên mới thậm chí có thể bao gồm một chương trình cố vấn chính thức. Hoặc, nó có thể liên quan đến cơ hội gặp gỡ và chào hỏi để nhân viên mới làm quen với những người mà họ sẽ làm việc cùng cũng như những người ở các bộ phận khác nhau.

Việc quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực khác nhau về phạm vi hay các thuật ngữ có thể thay thế cho nhau thường phụ thuộc vào quan điểm riêng của tổ chức.

Các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận thường vẫn sử dụng thuật ngữ quản lý nhân sự để mô tả các nhiệm vụ hành chính liên quan đến việc quản lý nhân viên của họ.

Quản lý Nhân sự hoạt động như thế nào?

Bộ phận quản lý nhân sự của một tổ chức thường chịu trách nhiệm giám sát các yêu cầu hành chính của nhân viên.

Quản lý nhân sự thường chịu trách nhiệm về:

 • Tuyển dụng
 • Thuê mướn
 • Xác định tiền lương, tiền công
 • Quản lý lợi ích
 • Cung cấp các biện pháp khuyến khích nhân viên
 • Định hướng nhân viên mới
 • Đào tạo và phát triển
 • Hiệu suất thẩm định

Văn phòng quản lý nhân sự của một công ty cũng có thể chịu trách nhiệm hòa giải các tranh chấp, phát triển và thực thi các chính sách tại nơi làm việc, chẳng hạn như các chính sách quy định về việc tham gia và đảm bảo công ty tuân thủ luật pháp.

Một chuyên viên cần xử lý các công viên

Ví dụ: tại Văn phòng Quản lý Nhân sự Hoa Kỳ (OPM), cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhân viên liên bang, các chức năng chính bao gồm xem xét tiềm năng của nhân viên mới, phát triển các chính sách nguồn nhân lực và quản lý các phúc lợi như lương hưu và chăm sóc sức khỏe. Bộ phận đảm bảo giám sát các hệ thống khác nhau để đảm bảo nhân viên tuân thủ các quy định và xử lý việc xét xử các kháng cáo khi có sự cố.

Để trở thành giám đốc nhân sự thường mất vài năm kinh nghiệm cộng với bằng cử nhân và trong một số trường hợp là bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, nghề này dự kiến ​​sẽ tăng 7% trong thập kỷ tới và mang lại mức lương trung bình là 116.720 đô la.

Các vị trí tại phòng nhân sự

Trong hầu hết các trường hợp, đặc biệt là ở các công ty lớn, các chức năng khác nhau được quản lý bởi các chuyên gia nhân sự khác nhau, những người này sẽ báo cáo cho Giám đốc nhân sự hoặc Trưởng phòng nhân sự . Dưới đây là danh sách các chức danh nhân sự phổ biến:

 • Giám đốc nhân sự cấp cao
 • Giám đốc nhân sự
 • Quản lý biên chế
 • Chuyên viên phân tích nhân sự
 • Thư kí phòng nhân sự
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý tiếp nhận tài năng
 • Cố vấn nhân sự
 • Chuyên viên tuyển dụng nhân sự
 • Nhà tổng hợp nhân sự
 • Chuyên gia nhân sự
 • Quản trị viên nhân sự
 • Trợ lý hành chính nhân sự

Sự khác biệt giữa quản lý nhân sự và quản trị nguồn nhân lực

Tại thời điểm này, bạn có thể đang nghĩ, điều gì thực sự khác nhau giữa quản lý nhân sự và quản lý nguồn nhân lực. Không chỉ bạn mà nhiều nhà kinh tế cũng đã tranh luận liên quan đến chủ đề này. Trên thực tế, một số người trong số họ đã nhận xét rằng quản trị nguồn nhân lực chỉ là một chức danh mới được trao cho quản lý nhân sự nhằm nỗ lực đổi mới tên của bộ phận nhân sự và đạt được nhiều sự công nhận hơn đối với vai trò của họ. Mặt khác, các chuyên gia còn lại, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, đã ghi nhận những điểm khác biệt lớn giữa quản lý nhân sự và quản lý nhân sự.

Cơ sở của sự khác biệt Quản lý nhân sự Quản trị nguồn nhân lực
Ý nghĩa Đây là cách tiếp cận truyền thống của việc quản lý con người tại nơi làm việc và là mối quan tâm của bộ phận nhân sự. Đó là phương pháp quản lý con người tại nơi làm việc hiện đại và được các nhà quản lý các cấp (từ trên xuống dưới) quan tâm.
Thiên nhiên Đó là một chức năng thường xuyên. Đó là một chức năng chiến lược.
Tiêu điểm Quản lý hiệu quả được ưu tiên. Giá trị con người và nhu cầu cá nhân được ưu tiên.
Chức năng Quản trị nhân sự, quan hệ lao động và phúc lợi nhân viên là những chức năng chính của quản lý nhân sự. Thu nhận, phát triển, sử dụng và duy trì nguồn nhân lực là những chức năng chính của quản lý nguồn nhân lực.
Mục tiêu Nó quản lý con người phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Nó xác định nhu cầu nguồn nhân lực và xây dựng các chính sách bằng cách phù hợp nhu cầu của cá nhân với nhu cầu của tổ chức.
Quan điểm triết lý về nhân viên Coi con người là đầu vào cơ bản để tạo ra đầu ra mong muốn. Coi con người là nguồn lực chiến lược và có giá trị để tạo ra sản lượng mong muốn.
Thiết kế công việc Các công việc được thiết kế trên cơ sở phân công lao động. Các công việc được thiết kế trên cơ sở làm việc theo nhóm.
Quan tâm Sự quan tâm của tổ chức được đánh giá cao nhất. Sự quan tâm của tổ chức và lợi ích của người lao động được hài hòa.
Sự định hướng Đó là kỷ luật, định hướng và kiểm soát theo định hướng. Đó là định hướng phát triển. Nó cung cấp không gian cho sự tham gia của nhân viên, hiệu suất và sự phát triển.
Giao tiếp Giao tiếp bị hạn chế, hoặc thậm chí bị hạn chế. Giao tiếp cởi mở.
Nhấn mạnh Nó nhấn mạnh vào việc tuân thủ các quy tắc và quy định và việc thực hiện chúng. Nó nhấn mạnh vào sự kết hợp giữa năng lượng và năng lực của con người.
Những lợi ích ●     Nhân viên bị kỷ luật

●     Gia tăng sản xuất

●     Nguồn nhân lực có cam kết

●     Sẵn sàng thay đổi

●     Gia tăng sản xuất

●     Tăng lợi nhuận

●     Chất lượng của cuộc sống làm việc

Kết quả Mục tiêu của tổ chức đạt được và người sử dụng lao động hài lòng. Mục tiêu của tổ chức đạt được và cả người sử dụng lao động và người lao động đều hài lòng

Related Posts

Leave a Reply

Call Now