Thông báo chiêu sinh các chương trình du học từ xa liên thông Đại học & Thạc sĩ

Trường doanh nhân Pi Institute thông báo chiêu sinh các chương trình du học từ xa dành cho người đi làm khai giảng đầu tháng 03/2022 như sau:
✅ Liên thông Đại học & Thạc sĩ Marketing

Trong chương trình Thạc sĩ Marketing học viên sẽ được tiếp cận các kiến thức tổng thể và toàn diện về marketing, mở ra cơ hội nghề nghiệp và thăng tiến rộng mở trong ngành.
✅ Liên thông Đại học & MBA

Trong chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) người học sẽ được cung cấp bộ kỹ năng và tư duy toàn diện bao quát tất cả hoạt động của doanh nghiệp như: chiến lược kinh doanh, kế toán quản trị, đầu tư, lãnh đạo… và không cần phải gián đoạn công việc hiện tại.
✅ Liên thông Đại học & Thạc sĩ Tâm lý học

Trong chương trình thạc sĩ tâm lý học tại Pi Institute, học viên được đào tạo để áp dụng các phương pháp khoa học vào các quá trình tâm lý cơ bản trong nhận thức, các mối quan hệ của não và hành vi, tư duy, trí nhớ, học tập, tương tác xã hội, phát triển con người và các lĩnh vực liên quan.

Các chương trình được công nhận bởi ACBSP, CHEA (CIQG), ACQUIN, ACE.

Hình thức học blended learning với khung thời gian linh động cân đối theo lịch của học viên giúp người học dễ dàng sắp xếp.

Đặc biệt:

Related Posts

Leave a Reply

Call Now