Giới thiệu tổng quan về quản lý tài chính doanh nghiệp

Quản trị tài chính doanh nghiệp là hoạt động phân tích và tư vấn cho quản lý cấp cao về các ý tưởng tối đa hóa lợi nhuận và chịu trách nhiệm về các công việc liên quan đến tài chính của một tổ chức.

Tổng quan về quản lý doanh nghiệp

Vai trò của quản trị tài chính

Nhà quản trị tài chính doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các báo cáo tài chính, các hoạt động đầu tư trực tiếp và phát triển chiến lược, kế hoạch cho các mục tiêu dài hạn của một tổ chức cụ thể. Họ thường:

– Lập báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh và dự báo.

– Theo dõi chi tiết tài chính để đảm bảo rằng các yêu cầu pháp lý được đáp ứng.

– Giám sát nhân viên làm báo cáo tài chính và lập ngân sách.

– Xem xét các báo cáo tài chính của công ty và tìm cách giảm chi phí.

– Phân tích xu hướng thị trường, tìm cơ hội mở rộng hoặc mua lại các công ty khác.

– Giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định tài chính.

Vai trò của các báo cáo tài chính

Nhờ sự phát triển của các công cụ hỗ trợ, nhà quản trị tài chính ngày nay đã tiết kiệm nhiều thời gian hơn trong việc lập báo cáo tài chính. Nếu như trước đây trách nhiệm chính là theo dõi tình hình tài chính của công ty, thì bây giờ họ có nhiều thời gian hơn cho vai trò phân tích dữ liệu và tư vấn. Mặt khác, nhà quản trị tài chính thường làm việc theo nhóm, đóng vai trò cố vấn kinh doanh cho các giám đốc điều hành hàng đầu.

Ngoài ra, các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp còn đóng vai trò quan trọng trong các quyết định đầu tư vốn, cụ thể như sau:

Đầu tư vốn là các quyết định tài chính dài hạn liên quan đến tài sản cố định và cấu trúc vốn. Các quyết định dựa trên một số tiêu chí liên quan đến nhau. Ban lãnh đạo luôn tìm cách tối đa hóa giá trị của công ty bằng cách đầu tư vào các dự án mang lại giá trị thuần dương, được tính toán dựa trên tỷ lệ chiết khấu đã lường trước rủi ro. Các dự án này cũng phải được cấp vốn phù hợp, vì doanh nghiệp phải chia cổ tức cho cổ đông. Do đó, quyết định đầu tư vốn bao gồm quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định chia cổ tức.

Các quyết định đầu tư vốn

Hoạt động đầu tiên của quyết định đầu tư là lập ngân sách vốn, đồng nghĩa ban quan lý phải phân bổ nguồn lực hạn chế cho nhiều dự án cạnh tranh khác nhau. Để làm được điều này, ban quản trị cấp cao và nhà quản trị tài chính phải ước tính được giá trị cơ hội và tiềm năng thu hồi dòng tiền của từng khoản đầu tư.

Để đạt mục tiêu tài chính đề ra đòi hỏi trong bất kỳ khoản đầu tư nào cũng phải được tài trợ một cách thích hợp. Nhìn chung, các nguồn tài trợ là vốn do công ty tạo ra và vốn được các nhà đầu tư bên ngoài, thu được bằng cách phát hành nợ hoặc vốn chủ sở hữu mới.

Phân loại quản trị tài chính doanh nghiệp

Trong lĩnh vực quản trị tài chính có nhiều phân nhóm khác nhau tùy vào chuyên môn, mỗi bên sẽ thực hiện một lĩnh vực quản lý riêng.

Phân loại báo cáo quản lý tài chính cần biết

Kiểm soát viên chỉ đạo việc chuẩn bị các báo cáo tài chính tóm tắt và dự báo tình hình tài chính của tổ chức, chẳng hạn như báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và phân tích thu nhập hoặc chi phí trong tương lai. Kiểm soát viên cũng chịu trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo đặc biệt theo yêu cầu của các cơ quan chính phủ quản lý doanh nghiệp. Thông thường, kiểm soát viên giám sát các bộ phận kế toán, kiểm toán và ngân sách. Thủ quỹ và cán bộ tài chính điều hành ngân sách của tổ chức để đáp ứng các mục tiêu tài chính và giám sát việc đầu tư các quỹ. Họ thực hiện các chiến lược huy động vốn và cũng phát triển các kế hoạch tài chính cho việc mua bán và sáp nhập.

Các nhà quản lý tín dụng giám sát hoạt động kinh doanh tín dụng của công ty. Họ đặt ra các tiêu chí xếp hạng tín dụng, xác định trần tín dụng và giám sát việc thu thập các tài khoản quá hạn. Người quản lý tiền mặt theo dõi và kiểm soát dòng tiền ra vào công ty để đáp ứng nhu cầu đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp. Các nhà quản lý rủi ro kiểm soát rủi ro tài chính bằng cách sử dụng các chiến lược phòng ngừa rủi ro và các chiến lược khác nhằm hạn chế hoặc bù đắp xác suất xảy ra tổn thất tài chính hoặc rủi ro tài chính không chắc chắn của công ty. Các nhà quản lý bảo hiểm quyết định cách tốt nhất để hạn chế tổn thất của công ty bằng cách mua bảo hiểm khắc phục các rủi ro như yêu cầu thanh toán tàn tật cho một nhân viên bị thương trong công việc hoặc các chi phí do một vụ kiện trong doanh nghiệp.

Các kỹ năng quan trọng của nhà quản trị tài chính doanh nghiệp

Kỹ năng cần thiết của một nhà quản lý tài chính

Kỹ năng phân tích: các nhà quản lý tài chính ngày càng hỗ trợ giám đốc điều hành trong việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến tổ chức, một nhiệm vụ mà họ cần khả năng phân tích.

Giao tiếp: kỹ năng giao tiếp xuất sắc là điều cần thiết vì các nhà quản lý tài chính phải giải thích và biện minh cho các giao dịch tài chính phức tạp.

Chú ý đến chi tiết: trong việc lập và phân tích các báo cáo như bảng cân đối kế toán và báo cáo thu nhập, các nhà quản lý tài chính phải chú ý đến từng chi tiết dù nhỏ nhất.

Kỹ năng toán học: các nhà quản trị tài chính phải có kỹ năng toán học, bao gồm cả đại số. Hiểu biết về tài chính quốc tế và các tài liệu tài chính phức tạp cũng rất quan trọng.

Kỹ năng tổ chức: các nhà quản trị tài chính đối phó với một loạt các thông tin và tài liệu. Họ phải luôn có tổ chức để thực hiện công việc của họ một cách hiệu quả.

Những kiến thức này đều có trong chương trình đào tạo MBA Online của Pi Institute, liên hệ Hotline: 0879299220 nhận tư vấn và đăng ký khóa học mới nhanh chóng.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now