Bạn đã biết xây dựng một chiến lược marketing hiệu quả?

Như thế nào là xây dựng một chiến lược marketing?

Marketing hiệu quả bắt đầu với một chiến lược marketing được hoạch định cụ thể và có đầy đủ thông tin. Một chiến marketing được xây dựng tốt giúp bạn xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu kinh doanh, đồng thời vạch ra các bước bạn cần thực hiện để đạt được những mục tiêu này.

xây dựng một chiến lược marketing thành công

Chiến lược marketing của bạn ảnh hưởng đến cách bạn điều hành toàn bộ doanh nghiệp của mình, vì vậy, chiến lược này cần được lập kế hoạch và phát triển với sự tham vấn các chuyên viên marketing. Đây là một công cụ lập kế hoạch chiến lược toàn diện và mang những vai trò như sau:

 • Mô tả doanh nghiệp của bạn và các sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp
 • Giải thích vị trí và vai trò của các sản phẩm và dịch vụ của bạn trên thị trường
 • Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và biết được lợi thế cạnh tranh của bạn
 • Xác định chiến lược marketing phù hợp với mô hình doanh nghiệp
 • Xây dựng dựng một kế hoạch tiếp thị và đo lường kết quả

Chiến lược marketing đặt ra phương hướng và mục tiêu tổng thể cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị của doanh nghiệp và do đó khác với kế hoạch bán hàng, trong đó phác thảo các hành động cụ thể mà bạn sẽ thực hiện để thực hiện chiến lược marketing của mình. Chiến lược này có thể được phát triển trong vài năm tới, trong khi kế hoạch bán hàng chỉ áp dụng để đạt được doanh thu mục tiêu trong năm hiện tại.

Xây dựng một chiến lược marketing thành công

Chiến lược marketing được phát triển tốt sẽ giúp bạn thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp và tạo dựng danh tiếng cho doanh nghiệp trên thị trường. Một chiến lược tiếp thị tốt giúp bạn nhắm mục tiêu sản phẩm và dịch vụ của mình đến những người có nhiều khả năng mua sản phẩm nhất. Điều này liên quan đến việc bạn tạo ra một hoặc hai ý tưởng mạnh mẽ để nâng cao nhận thức và bán sản phẩm của mình.

Giữ cho hoạt marketing của bạn có hiệu quả, đồng thời đo lường và cải thiện kết quả bán hàng việc phát triển chiến lược tiếp thị bao gồm các thành phần được liệt kê dưới đây sẽ giúp bạn tận dụng tối đa khoản đầu tư marketing:

Xác định mục tiêu kinh doanh của bạn

xác định mục tiêu chiến lược marketing

Để phát triển chiến lược marketing, bạn hãy xác định các mục tiêu kinh doanh tổng thể của bạn, để sau đó bạn có thể xác định một tập hợp các mục tiêu marketing xúc tiến. Mục tiêu kinh doanh của bạn có thể bao gồm:

 • Nâng cao nhận thức về sản phẩm và dịch vụ mà bạn cung cấp
 • Bán nhiều sản phẩm hơn là từ một nhà cung cấp độc quyền
 • Phát triển và tiếp cận phân khúc khách hàng mục tiêu

Khi đặt mục tiêu, điều quan trọng là phải nhắm mục tiêu cuối cùng và xây dựng nhiều chi tiết đo lượng hiệu quả so với những gì mà bạn đặt ra và mong muốn đạt được. Một tiêu chí đơn giản để thiết lập mục tiêu là phương pháp SMART:

 • Specific: Cụ thể – nêu rõ những gì bạn muốn đạt được
 • Measurable: Có thể đo lường – đặt các thước đo hữu hình để bạn có thể đo lường kết quả của mình
 • Achievable: Có thể đạt được – đặt ra các mục tiêu trong khả năng và ngân sách của bạn
 • Relevant: Có liên quan – đặt ra các mục tiêu sẽ giúp bạn cải thiện các khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp
 • Time-bound: Có giới hạn thời gian – đặt ra các mục tiêu bạn có thể đạt được trong thời gian bạn cần.

xác định mục tiêu của chiến lược

Đặt ra mục tiêu cuối cùng mà bạn hướng đến

Xác định một tập hợp các mục tiêu marketing cụ thể dựa trên các tiêu chí mà bạn đã liệt kê ở trên. Những mục tiêu này sẽ thúc đẩy bạn và doanh nghiệp của bạn đánh giá thành công của mình.

Đảm bảo rằng các chiến lược tổng thể mang tính thực tế và có thể đo lường được. Một chiến lược tiếp thị tốt sẽ không phải thay đổi liên tục theo từng năm, nhưng được sửa đổi khi các chiến lược của bạn đã đạt được hoặc các mục tiêu marketing của bạn đã được đáp ứng. Ngoài ra, bạn có thể cần sửa đổi chiến lược của mình nếu thị trường bên ngoài của bạn thay đổi do đối thủ cạnh tranh mới hoặc công nghệ mới hoặc nếu sản phẩm của bạn thay đổi đáng kể.

Thực hiện nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu là một phần thiết yếu trong chiến lược marketing. Bạn cần thu thập thông tin về thị trường mà bạn muốn gia nhập, chẳng hạn như quy mô, tốc độ tăng trưởng, xu hướng xã hội và nhân khẩu học (thống kê dân số như tuổi, giới tính và kiểu gia đình). Điều quan trọng là phải theo dõi thị trường của bạn để bạn nhận thức được bất kỳ thay đổi nào theo thời gian, do đó, chiến lược của bạn vẫn phù hợp và được nhắm mục tiêu.

Tìm hiểu về khách hàng tiềm năng

chiến lược marketing định hướng

Sử dụng nghiên cứu thị trường của bạn để phát triển khách hàng mà bạn đang nhắm mục tiêu và xác định nhu cầu của họ. Các thông tin mang tính định hướng bao gồm cách họ mua, nơi họ mua và những gì họ mua. Hãy thường xuyên xem xét các xu hướng để bạn không bỏ lỡ các cơ hội mới hoặc trở nên không phù hợp với thông điệp marketing của doanh nghiệp. Trong khi bạn cố gắng tìm kiếm khách hàng mới, hãy đảm bảo rằng chiến lược tiếp thị của bạn cũng cho phép bạn duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Đánh giá đối thủ cạnh tranh trên thị trường

Tương tự, đây là một phần của chiến lược marketing, bạn nên phát triển hồ sơ về các đối thủ cạnh tranh bằng cách xác định sản phẩm, chuỗi cung ứng, giá cả và các chiến thuật bán hàng của họ.

Sử dụng điều này để xác định lợi thế cạnh tranh của bạn và làm cho doanh nghiệp của bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh. Bạn cũng có thể muốn xác định điểm mạnh và điểm yếu của các quy trình nội bộ của riêng bạn để giúp cải thiện hiệu suất của bạn so với đối thủ cạnh tranh.

Phát triển các chiến lược để hỗ trợ các mục tiêu marketing

Liệt kê các thị trường mục tiêu của bạn và đưa ra một bộ chiến lược để thu hút và giữ chân khách hàng. Một mục tiêu ví dụ có thể là tăng cường nhận thức của giới trẻ về sản phẩm của bạn. Các chiến lược tương ứng của bạn có thể là tăng cường sự hiện diện trên mạng xã hội trực tuyến của bạn bằng cách đăng thông tin cập nhật thường xuyên về sản phẩm của bạn trên Twitter và Facebook; quảng cáo trên các tạp chí địa phương nhắm đến giới trẻ; và thực hiện chương trình ưu đãi giảm giá cho học sinh, sinh viên.

Sử dụng “7Ps trong marketing”

chiến lược marketing mang tính thúc đẩy

Xác định kết hợp các chiến thuật của bạn bằng cách sử dụng 7Ps trong marketing. Nếu bạn có thể chọn sự kết hợp phù hợp của tiếp thị trên Product (sản phẩm), Price (giá cả), Promotion (quảng bá), Place (địa điểm), People (con người), Process (quy trình) và Physical Evidence (bằng chứng vật lý), thì chiến lược tiếp thị của bạn có nhiều khả năng thành công hơn.

Khi bạn quyết định xây dựng chiến lược marketing, hãy thực hiện một số nghiên cứu trực tuyến, thử nghiệm với những ý tưởng và phương pháp tiếp cận đối với khách hàng và nhân viên của bạn – những người đầu tiên tiếp xúc với sản phẩm, dịch vụ; đồng thời xem xét các kết quả mà chiến lược mang lại để đánh giá mức độ thành công của chiến lược marketing mà bạn xây dựng. Bạn sẽ cần phải chọn một số chiến thuật để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tiếp cận khách hàng trong thị trường mục tiêu và cải thiện kết quả bán hàng của bạn. Mục tiêu cuối cùng của kinh doanh là tạo ra lợi nhuận. Vì vậy hãy xây dựng một chiến lược marketing và  áp dụng hiệu quả bạn sẽ chắc chắn đạt được thành công về tài chính cho dù đó là công việc kinh doanh riêng của bạn hay bạn đang hỗ trợ cho thành công của doanh nghiệp.

Related Posts

Leave a Reply

Call Now