innovation

Tag

Sự kiện quốc tế “Vươn từ khủng hoảng: Đổi mới sáng tạo” 09.12.2022
Sự kiện quốc tế “Vươn từ khủng hoảng: Đổi mới sáng tạo” được tổ chức tại tòa nhà biểu tượng của Sài Gòn – tòa nhà Bitexco với sự tham gia của các diễn giả doanh nhân đến từ các công ty hàng đầu tại Việt Nam, đã được nhiều doanh nghiệp hết lời khen...
Xem thêm

Call Now